Sau nhiều năm gắn bó và hoàn thiện, Horus đã xây dựng được một đội ngũ đủ tầm và đủ năng lực sẵn sàng vươn ra thị trường quốc tế.

Các thành viên nhóm phát triển Horus:

 
Nguyễn Duy Sơn
Giám đốc
 Ngô Thăng Long
 Giám đốc kỹ thuật
 Tiến sỹ CNTT Queensland University of Technology
 
Lê Minh Tuấn
Phụ trách chất lượng sản phẩm
 
 
 
     

 

RNG Team